10. julija so bili z rezultati na maturi seznanjeni še dijakinje in dijaki, ki so maja pristopili k splošni maturi 2017. Kandidati, ki so opravljali poklicno maturo, so bili z uspehom seznanjeni 5. julija.

Rezultati 23. splošne mature, 16. poklicne mature in mednarodne mature 26. generacije v Mariboru in Ljubljani ter 6. generacije v Kranju so podrobneje predstavili na novinarski konferenci v prosotrih Državnega izpitnega centra. Na njej so sodelovali dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra, dr. Blaž Zmazek, predsednik komisije za splošno maturo in dr. Boris Dular, predsednik komisije za poklicno maturo. 

Splošno maturo je na 83 šolah po Sloveniji skupno opravljalo 6.376  kandidatov (6.890 leta 2016). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov. Na šolah je bilo izvedenih 32.956 izpitov. 1.075 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 68.843 izpitnih pol. Splošno maturo je uspešno opravilo 5.566 maturantov oziroma 87,30 odstotkov (lani 94,40 odstotkov).

Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 260 (julija lani 260), med njimi je 161 deklet in 99 fantov. 
Prihajajo iz 43 gimnazij iz 30 krajev. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 15 kandidatov (julija lani 17), med njimi 9 deklet in 6 fantov. Prihajajo iz 12 gimnazij v 9 krajih.

K poklicni maturi so letos skupaj pristopili 8.003 kandidati (lani 8.042),med njimi je 6.890 dijakov in 1.113 ostalih. Uspešnost poklicne mature je bila 91,3 odstotna, saj je maturo uspešno opravilo kar 7.305 kadnidatov. Maturitetno spričevalo s pohvalo je prejelo 284 kandidatov (lani ob tem času 261). Najvišji možni splošni uspeh (23 točk oz. 20 točk) je letos doseglo 59 kandidatov (julija lani 60), od tega 43 deklet in 16 fantov. Prihajajo iz 37 šol oz. organizacij in iz 18 različnih krajev v Sloveniji.

Na mednarodni maturi je bil letos najbolj uspešen dijak Gimnazije Bežigrad. Dosegel je vseh 45 možnih točk. Mednarodna matura je 6-predmetna. Opravljalo jo je 62 dijakov v programu mednarodne mature iz Slovenije in 22 tujcev.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je na novinarski konferenci izpostavila še pomembno novost, to je izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika. Izpite iz angleškega, nemškega, francoskega, italijanskega in španskega jezika smo umestili na evropske ravni in tako maturantom omogočili mednarodno primerljivost tujejezičnega izobraževanja. Pri splošni maturi je bilo skupaj izdanih 5.086 certifikatov(4.228 na B2 in 858 na B1), pri poklicni maturi pa skupaj 3.254 (vsi na B1).

Več podrobnosti je nevednih v gradivu (doc)

Vir: MIZŠ, 10. 7. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)