Po vsej Sloveniji v marcu in aprilu potekajo triurna usposabljanja osnovnošolskih učiteljev maternega jezika, matematike, geografije, tehnike in tehnologija, tujega jezika in zgodovine za vrednotenje nacionalnih preskusov znanja. Prejšnja leta so jih učitelji vrednotili v skupinah na popravljališčih, letos pa jih bodo vrednotili ob računalnikih na šoli ali doma. Usposabljanja so pripravili pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo. Udeležilo se jih bo prek 4000 učiteljev. Ker potekajo usposabljanja v šolskih učilnicah, se jih naenkrat lahko udeleži največ 16 učiteljev.

Državni izpitni center se je odločil za britansko programsko opremo Scoris, ki omogoča tako kvalitativno kot kvantitativno vrednotenje. Učenci bodo preskuse pisali, tako kot doslej, na papir. RIC jih bo skeniral in vsi ostali postopki bodo potekali po elektronski poti: uravnoteženje, vrednotenje, pregledovanje, ugovarjanje ter komuniciranje med učitelji, šolami, glavnim ocenjevalcem, njegovimi pomočniki in izpitnim centrom.

Takšno vrednotenje bo učiteljem privarčevalo čas. Bolj bodo obremenjeni edino računalnikarji na šoli, ker bodo morali poskrbeti, da bodo učitelji usposobljeni in da bo maja vrednotenje gladko teklo.

Vir: SIO, 27. 3. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)