Vlada je na seji 24. novembra sprejela sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem, kot dosedanja članica te univerze, bo tako prenehalo delovati.

Senat Univerze na Primorskem je decembra lani podprl pobudo upravnega odbora UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper in znanstvenega sveta iste institucije o prenehanju članstva UP ZRS v okviru Univerze na Primorskem.

Novoustanovljeni javni raziskovalni zavod ZRS se bo lahko povezoval z drugimi raziskovalnimi institucijami doma in v svetu na področju znanstvenih disciplin, ki jih razvijajo njegovi inštituti. V raziskovalnih mrežah in povezovanjih bo lahko igral aktivno vlogo kot partner v nacionalnih in mednarodnih projektih, spodbujevalec novih politik v internacionalizaciji znanosti, kot promotor slovenske znanstvene odličnosti in si prizadeval, da bo skupaj z drugimi raziskovalnimi zavodi utemeljil na osnovi dosežkov ustrezno financiranje raziskovanja v državnih okvirih.

MIZŠ bo v proračunskem letu 2017 za ustanoviteljske obveznosti javnega raziskovalnega zavoda potrebna sredstva v višini do 250.000 evrov zagotovilo iz sredstev dejavnosti visokega šolstva, namenjenih Univerzi na Primorskem.

Vir: MIZŠ, 25. 11. 2016

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)