V prostorih Univerze na Primorskem je 21.4.2010 potekala 29. seja Senata UP, na kateri je bil, med drugimi, sprejet Akt o delovanju Založbe UP ter Pravilnik o založniški dejavnosti UP. Oba dokumenta bosta tako podlaga za ustanovitev Univerzitetne založbe UP.

Naloga univerzitetne založbe bo podpora izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na celotni univerzi, promocija raziskovalnih dosežkov in diseminacija znanja v slovenskem in mednarodnem prostoru. Objavljala bo znanstvene monografije in revije na tistih področjih, kjer dosega najboljše rezultate, in na področjih, ki so bila do sedaj zapostavljena; nadalje bo objavljala publikacije skupnega pomena za vse članice UP. Publikacije bodo izhajale v tiskani in elektronski obliki.

 Založba UP bo slonela na dveh stebrih: akademski odličnosti, ki jo bo zagotavljal skrbno sestavljen uredniški odbor (člani bodo tudi iz tujine), ter založniški odličnosti, kar bo zagotovilo, da bodo izdane publikacije ustrezno lektorirane, urejene, oblikovane in pripravljene za tisk. Njeno delovanje bo financirano iz prihodkov od prodaje publikacij, proračunskih sredstev, subvencij in donacij.

Novost je tudi izdajanja revije, ki bo posvečena razvoju univerz in njihovega položaja v sodobni družbi in s čimer želimo še prispevati k uveljavitvi UP v mednarodnem prostoru ter h krepitvi mednarodnega sodelovanja in vključevanja v mednarodno znanstveno diskusijo. Naslov revije, ki je sicer še delovni, je Societas et Universitas.

Vir UP

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)