Prehojena pot v projektu E-šolstvo je vodila skozi razvoj, izvajanje storitev in evalvacijo opravljenega dela:

  • Pomemben cilj projekta je bila postavitev poti do e-kompetentnosti, kjer je lahko vsak učitelj, ravnatelj in računalnikar s pomočjo seminarjev razvil vseh šest e-kompetenc. Temu cilju je sledil razvoj, kjer so se pripravljali in posodabljali seminarji, razvijala svetovanja in se pripravilo samostojno preverjanje zmožnosti.
  • Razvoj novih vsebin za svetovanja vodstvu šol in tehnično podporosta vzgojno izobraževalnim zavodom omogočala možnosti hitrejšega vključevanja v projekt E-šolstvo in podporo pri informatizaciji zavodov.
  • Usposabljanja strokovnih delavcev in didaktična svetovanja v okviru projek-ta E-šolstvoso omogočala učiteljem, da so z uporabo IKT spreminjali svoje pristope poučevanja in učenja. Motivirali so učence pri pouku z uporabo e-gradiv, s prikazom primerov dobre rabe in jih usmerjali v smiselno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje novih znanj.
  • Spletišče slovenskega izobraževalnega omrežja www.sio.si je mesto, kjer so predstavljeni različni projekti in med njimi je tudi projekt E-šolstvo predstavljal vse svoje storitve. Cilj je bil in ostaja, da bi spletišče Sio za vsakega učitelja (p)ostalo osrednje mesto za pridobivanje novih znanj.
  • V okviru projekta E-šolstvo smo v zadnjih letih organizirali tudi mednarodno konferenco SIRIKT, kjer so bili predstavljeni številni dogodki, usmerjeni v napredno vodenje VIZ, predvsem pa izhodišča, kako nadaljevati z delom na poti k e-kompetentni šoli, ki zahteva vedno nova znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ob zaključku projekta E-šolstvo je konferenca SIRIKT 2013 tudi priložnost, da pogledamo rezultate projekta, ki jih predstavljamo v biltenu Utrip projekta E-šolstvo (pdf). SIRIKT 2013 nam kaže nove razvojne usmeritve na naši poti. Del poti smo gradili skupaj, jo prehodili, sedaj pa je potrebno poiskati nove smernice za nadaljevanje dela …

Vir: Vodstvo projekta E-šolstvo, SIO, 6. 6. 2013

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)