Na ravni Evropska unije sprejeta nova Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do) je znatno pocenila storitve gostovanja med potovanjem po drugih državah članicah EU. S prvim julijem 2013 so se tako znižale regulirane cene maloprodajnih storitev v državah članicah EU. Poleg reguliranih maloprodajnih cen se znižuje tudi regulirana veleprodajna cena podatkovnih storitev, uporabniki pa imajo tudi samodejno vključen limit za prenos podatkov v višini 50 EUR brez DDV in prejmejo obvestilo, ko poraba doseže 80% limita. Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo od 1.7.2013 veljajo omenjene cene tudi za gostovanje v tej državi, kar bo slovenskim uporabnikom na Hrvaškem občutno zmanjšalo stroške za storitve mobilne telefonije.

Ob tem, ko je omenjena EU uredba s svojimi obveznostmi sicer neposredno uporabljiva, pa istočasno tudi zahteva, da države članice EU določijo nacionalna pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve EU pravil o gostovanju, ter da sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje.

Zato zainteresirano javnost obveščamo, da se je dne 29. 6. 2013 v našem pravnem redu že uveljavila tudi Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uradni list RS, št. 55/13 www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013055.pdf), s katero so predpisane kazenske določbe za kršitve EU pravil o gostovanju in način reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem teh pravil. Določen je tudi pristojni organ, ki spremlja in izvaja določbe obeh uredb, izvaja nadzor in vodi postopke zaradi prekrškov in sicer je to Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki nadaljuje z delom prejšnje Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. Z navedenim je torej v zahtevanem roku tudi na nacionalnem nivoju zagotovljeno učinkovito izvajanje in sankcioniranje kršitev novih EU pravil o gostovanju, ki zasledujejo cilje visoke ravni zaščite potrošnikov, spodbujanja konkurence in preglednosti na trgu ter zagotavljanja spodbude za inovacije in izbiro potrošnikov.

Vir: MIZŠ, 2. 7. 2013

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)