Na spletni strani Univerze v Ljubljani je z dne 23. 8. 2013 objavljena novica o uvrstitvi Univerze v Ljubljani na mednarodnih lestvicah kakovosti univerz.

Šanghajska lestvica (AWRU) – v razredu med 401 in 500 Lestvica ARWU je najbolj uveljavljena in tudi najbolj vplivna mednarodna lestvica kakovosti univerz, ki med drugim upošteva kazalnike na področju SCI citiranosti raziskovalnih del, število objav člankov v eminentnih revijah Nature in Science ter število zaposlenih ali alumnov, ki so prejeli Nobelovo nagrado ali nagrado Fields Medal.

QS lestvica – uvršča Univerzo v Ljubljani med elitne univerze na sledečih področjih: računovodstvo in finance, komunikologija in medijske študije ter politologija in mednarodni odnosi. Na le teh področjih je se je Univerza v Ljubljani uvrstila med le 200 najboljših univerz na svetu. Raziskava je zajemala 2.858 univerz in analizirala 68 milijonov citatov in pregledala 8.391 študijskih programov (www.topuniversities.com). Celostno pa je Univerza v Ljubljani v razredu med 551. in 600 mestom (http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012). QS lestvica pri uvrščanju univerz upošteva dosežke na raziskovalnem področju, pedagoško dejavnost univerze, zaposljivost diplomantov, prostorske in gmotne kapacitete, internacionalizacijo, inovacijske dosežke in povezanost z okoljem ter prijaznost univerze različnih družbenih skupinam.

Webometrics – 241. mesto v svetovnem merilu Lestvica Webometrics ocenjuje kakovost spletne pojavnosti univerz v smislu dostopnosti in digitalnih znanstvenih ter strokovnih publikacij, dostopa do baz znanja ter drugih spletnih aktivnosti, ki kažejo na ustvarjanje in diseminacijo kakovostnih znanj. Na tej lestvici so tudi vse slovenske univerze: http://www.webometrics.info/en/Europe/Slovenia%20

University Ranking by Academic Performance (URAP) – 281. mesto na svetu Lestvica URAP razvršča univerze glede na število objavljenih člankov in citatov glede na kvaliteto revije (impact factor) ter mednarodno sodelovanje.

Spodnja tabela prikazuje uvrstitev Univerze v Ljubljani na Šanghajski lestvici, QS lestvici in Webometrics in URAP lestvici v svetovnem merilu na dan 20.8.2013. Pri tem so prikazane tudi uvrstitve Univerze v Zagrebu, Univerze v Beogradu, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici, Fakultete za uporabne družbene študije, Evropske pravne fakultete v Novi Gorici ter Fakultete za državne in evropske študije. Na Šanghajsko in QS lestvico se uvrščajo le prve tri imenovane Univerze.

visokošolski zavod Šanghaj QS lestvica Webometrics URAP
Univerza v Ljubljani 401-500 551-600 241 281
Univerza v Zagrebu 401-500 551-600 578 321
Univerza v Beogradu 301-400 601+ 729 310
Univerza v Mariboru / / 698 817
Univerza na Primorskem / / 2741 /
Univerza v Novi Gorici / / 3569 /
Fakulteta za uporabne družbene študije / / 14561 /
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici / / 16231 /
Fakulteta za državne in evropske študije / / 16591 /
(Skupno 45 obiskov, 1 današnjih obiskov)