Poslanke in poslanci so na seji državnega zbora 22. 5. 2017 opravili drugo obravnavo predloga Zakona o športu. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je med ključnimi cilji novega zakona, ki nadomešča dosedanjo ureditev iz leta 1998, izpostavila povečanje dostopnosti državljanov do športa in gibalnih dejavnosti za ohranjanje zdravja ter nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu.

Predlagani zakon v prvi vrsti prinaša večjo dostopnost do športa za vse prebivalke in prebivalce. Predvidena je možnost brezplačnih športnih programov in brezplačne uporabe športnih objektov oz. površin za šport v naravi. Športnikom bo omogočena dvojna kariera, najboljši športniki bodo upravičeni do izjemne pokojnine, predlog zakona širi pravico zaposlovanja vrhunskih športnikov. Predvidena je prepoved zaračunavanja nadomestila za prestope vseh otrok do 15. leta starosti in vseh amaterskih športnikov. Poleg tega predlagani zakon prinaša boljšo sistemsko ureditev področja športa invalidov, s prenovljenim sistemom strokovnih usposabljanj za delo v športu pa izboljšuje kakovost strokovnega dela v športnih programih.

Zagotovljena bo večja preglednost sistema javnega financiranja športa in s tem večja transparentnost porabe in namenske rabe dodeljenih sredstev. Predlagani zakon tudi povečuje prepoznavnost Slovenije in slovenskih športnikov v tujini (poenotene bodo nacionalne barve za državne reprezentance; njihova športna oprema bo v kombinaciji zelene, modre ali bele barve).

Vir: MIZŠ, 22. 5. 2017

 

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)