Delež odraslih v starosti med 30 in 34 let v EU, ki so dokončali visokošolsko izobraževanje, je v letu 2012 dosegel slabih 36 odstotkov, kar je za dve odstotni točki več kot 2010, je pokazala raziskava Eurotstata. Slovenija je na tem področju nadpovprečna, saj ima visoko izobrazbo v tem starostnem razredu dobrih 39 odstotkov ljudi.

Izboljšave na področju izobraževanja v EU so sicer ena od ključnih prioritet strategije Evropa 2020, ki jo je junija 2010 sprejel Evropski svet. Glavni cilji strategije so povečanje deleža posameznikov, ki so zaključili visokošolsko izobraževanje, in zmanjšanje števila tistih, ki predčasno prekinejo izobraževanje ali usposabljanje.

  • V vseh 27 državah EU je delež oseb, starih od 30 do 34 let, ki so dosegli terciarno izobrazbo, znašal skoraj 36 odstotkov. Cilj strategije pa je, da ta delež do leta 2020 doseže 40 odstotkov.
  • Kar se tiče posameznikov v starosti od 18 do 24 let, ki predčasno prekinejo izobraževanje, je njihov delež v EU v letu 2012 znašal 13 odstotkov, cilj pa je delež znižati pod deset odstotkov.
  • V Sloveniji je v ciljni starosti 39,2 odstotka posameznikov doseglo visokošolsko izobrazbo, a so tako kot v drugih državah opazne razlike med spoloma, saj je to izobrazbo doseglo 29,5 odstotka moških in kar 49,6 odstotka žensk.
  • Presenetljivo pa je Slovenija na prvem mestu med državami po deležu posameznikov, ki prekinejo izobraževanje, saj jih je v starosti od 18 do 24 let samo 4,4 odstotka prekinilo šolanje, kar je več kot petkrat manj kot v Španiji, kjer delež znaša skoraj četrtino.
  • Najbolj izobražene 30-letnike v EU ima sicer Irska, kjer je visoko izobrazbo dosegla več kot polovica ciljne populacije, najmanj izobraženi pa so v Italiji, kjer ima tovrstno izobrazbo samo 21,7 odstotka ciljne populacije.

Vir: Evropa.gov.si, 11. 4. 2013

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)