Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se v EU postopoma povečuje delež oseb v starosti od 30 do 34 let, ki imajo končano fakulteto. Leta 2002 je bilo prebivalcev s fakultetno izobrazbo 24 odstotkov, lani že 37 odstotkov. Cilj strategije Evropa 2020 je, da bi se do leta 2020 ta delež dvignil na 40 odstotkov.

Hkrati z večjim deležem oseb s fakultetno izobrazbo se je delež oseb, starih od 18 do 24 let, ki zgodaj zapustijo izobraževanje, v istem obdobju zmanjšal s 17 odstotkov na 12 odstotkov. EU se je tako približala še enemu izmed ciljev strategije Evropa 2020, zmanjšanju deleža ljudi, ki ne dokončajo srednje šole na 10 odstotkov.

Največ oseb, starih od 30 do 34 odstotkov, ki imajo fakultetno izobrazbo, je na Irskem, Luksemburgu in Litvi, kjer ta odstotek pri vseh treh državah presega 50 odstotkov. Irska je z 52,6 odstotka na prvem mestu. Najmanj tovrstno izobraženih oseb imajo v Italiji (22,4 odstotka), pred njo na dnu lestvice so še Romunija, Hrvaška in Malta. Slovenija je s 40,1 odstotka na 16. mestu in je tako že izpolnila cilj strategije Evropa 2020.

Poleg omenjenih držav so tovrstni cilj dosegle še Belgija, Danska, Estonija, Španija, Francija, Ciper, Latvija, Nizozemska, Poljska, Finska, Švedska in Velika Britanija.

Hrvaška, Slovenija in Češka se ponašajo z najnižjim odstotkom tistih, ki zgodaj zapustijo izobraževanje. Na Hrvaškem je takih 3,7 odstotka, v Sloveniji pa 3,9 odstotka. Največ takih pa imajo v Španiji, pred njo na dnu lestvice pa sta še Malta in Portugalska z 20,9 oziroma 19,2 odstotka.

Tudi tukaj je Slovenija izpolnila cilj strategije Evropa 2020, manj kot 10 odstotkov oseb, starih od 18 in 24 let, ki zgodaj zapustijo izobraževanje. To je uspelo tudi že Danski, Nemčiji, Estoniji, Irski, Franciji, Cipru, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemski, Avstriji, Poljski, Slovaški, Finski in Švedski.

Vir: Evropa.gov.si, 11. 4. 2014

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)