MDDSZ je 7. 12. 2017 v javno obravnavo posredovalo predlog sprememb in dopolnitev dveh zakonov s področja družine, in sicer Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

Ključna sprememba predloga novele Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS je prenos izvajanja neposrednih dejanj izterjave terjatev iz naslova nadomestila preživnine iz sodišč na Finančno upravo Republike Slovenije. Na ta način želimo doseči učinkovitejšo izterjavo preživnin od zavezancev. Sklad namreč v primerih, ko zavezanec preživnine za otroka ne plačuje ali jo plačuje neredno, upravičencu izplačuje nadoemstilo preživnine, ki jo nato poskuša izterjati od zavezanca. S predlagano spremembo zakona se Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije podeli pooblastilo za opravljanje nalog na področju izterjav preživnin iz tujine. Predlog zakona vsebuje še manjše vsebinske in redakcijske spremembe. Predlog zakona v ničemer ne spreminja obsega pravic, o katerih odloča Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Bistvena sprememba predlagane novele Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti je implementacija določb Družinskega zakonika o namestitvi otrok v rejništvo, zlasti glede namestitve otroka v rejništvo posameznikom (otrokovi sorodniki, druge osebe, ki so z otrokom tesno povezane), ki ob odločanju o potrebnosti zagotovitvi namestitve otroku v rejniško družino še nimajo izdanega dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Predlog zakona vsebuje tudi manjše vsebinske in redakcijske spremembe, ki so večinoma prav tako vezane na uskladitev zakona z določbami Družinskega zakonika.

Povezava do obeh zakonov na e-demokraciji.

Oba predloga zakonov bosta v javni razpravi do 21. 12. 2017

Vir: MDDSZ, 11. 12. 2017

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)