Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je 17. 4. 2019 objavljeno sporočilo o odprti javni obravnavi predloga sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (.doc). Pripombe lahko oddate na spletnem portalu eDemokracija do 10. 5. 2019.

Predlog novele zakona ureja financiranje obveznega dela programa v zasebnih šolah v skladu z odločbo ustavnega sodišča, obenem pa tudi jasno določa pogoje financiranja. Zasebnim šolam, ki bodo izpolnjevale vse z zakonom določene pogoje, bo država za izvedbo programa zagotavljala 100 % sredstev, ki jih država in lokalna skupnost zagotavljata za izvajanje obveznega programa javne šole.

S predlaganimi spremembami se zaostrujejo pogoji za pridobitev javne veljavnosti in za spremljanje novih programov. Po novem se bo moral program zasebne šole za pridobitev javne veljavnosti programsko razlikovati od programa javne šole in hkrati bogatiti šolski prostor. Uvedbo programa zasebne šole bo ves čas šolanja prve generacije spremljal pristojni javni zavod.

Pogoje za financiranje bodo izpolnjevale zasebne šole, ki bodo vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, imele vpisana najmanj dva oddelka prvega razreda, ki bodo izvajale vse obvezne predmete, z zakonom določene za javne osnovne šole, itd.

 

(Skupno 128 obiskov, 1 današnjih obiskov)