Na spletni strani MDDSZ je obljaveno sporočilo o začetku razprave o noveli Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Gre za zelo pomembno področje, ki mu je treba pozornost nameniti tudi zaradi staranja delovne sile in podaljševanja delovne aktivnosti.

Dr. Svetlik je pojasnil, da je razlog za spremembo obstoječega zakona potreba in želja, da bi zavedanje o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu postala del kulture vodenja podjetij pri nas, kot tudi zmanjšanje nekaterih administrativnih bremen in s tem povezanih stroškov zlasti za delodajalce, ki zaposlujejo majhno število delavcev in opravljajo dejavnost, ki ni povezana z velikimi tveganji za varnost in zdravje delavcev.

Spremembe zakona o varnosti in zdravju pri delu se nanašajo na spremenjene izjave o varnosti z oceno tveganja, informiranje in usposabljanje delavcev, delavsko participacijo pri odločanju na tem področju in zdravstven nadzor. Velik poudarek v noveli je dan tudi preventivi in izobraževanju.

Pripombe zbirajo do 9.9.2010 na gp.mddsz@gov.si.

Več MDDSZ

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)