Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na novinarski konferenci 24.3.2010 predstavilo in dalo v javno razpravo predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavlja prvo fazo sprememb obstoječe pokojninske zakonodaje, ki bi v veljavo stopile 1. januarja 2011.

Minister dr. Svetlik in generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar sta predstavila vsebino predloga novega zakona. Le ta predvideva dva načina upokojitve, in sicer starostno upokojitev in predčasno upokojitev:
– Pravico do starostne pokojnine pridobi zavarovanec pri starosti 65 let – moški, oziroma 63 let – ženske, če je dopolnil najmanj 15 let zavarovalne dobe.
– Pravico do predčasne pokojnine pa pridobi zavarovanec pri starosti 60 let, če je dopolnil najmanj 40 let pokojninske dobe – moški, oziroma 38 let pokojninske dobe – ženska.

Vse spremembe bodo uvedene postopoma od 1. januarja 2011 dalje, pri čemer bodo  prehodna obdobja dovolj dolga, da bo breme modernizacije pokojninskega sistema kar najbolj enakomerno porazdeljeno med vse generacije.

Gradivo za predstavnike medijev

Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); Povzetek ključnih rešitev (24. 3. 2010, pripombe zbirajo do 24. 4. 2010 na gp.mddsz(at)gov.si)

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)