Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dalo v javno razpravo predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Ta vzpostavlja nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju raziskovalno-razvojnega dela, njegov hitrejši razvoj in boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom.

Poglavitne rešitve predloga zakona so usmerjene v uresničevanje Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011- 2020. Namen zakona je zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj kakovostne in globalno primerljive raziskovalno-razvojne dejavnosti. To lahko stori z zagotavljanjem podlag za ustrezno in stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, z možnostjo nagrajevanja odličnih raziskovalcev, z zagotavljanjem odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov in s skrbjo za visoko raven etičnosti in integritete v znanosti. Predlog tudi vzpostavlja pogoje za strateško načrtovanje in usmerjanje raziskovalno-razvojne dejavnosti na najvišjem nivoju.

Uvaja se stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti. Predvideno je, da se sredstva za raziskovalno razvojno dejavnost povečajo tako, da dosežejo 0,7% BDP v petih letih in 1% BDP v desetih letih. Uvaja se institucionalno financiranje, ki sestoji iz treh stebrov: ustanoviteljskega, raziskovalnega in infrastrukturnega. 

Predlagana je uvedba možnosti nagrajevanja raziskovalcev do dvakratnika osnovne plače, če so za to zagotovljena sredstva, ki niso sredstva državnega proračuna Republike Slovenije.

Kot strokovno posvetovalno telo vlade je predlagano oblikovanje Sveta za raziskovanje in inovacije Republike Slovenije. Z namenom obravnavanja etičnih vprašanj in ravnanj v raziskovalni in razvojni dejavnosti je predlagana vzpostavitev Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti. Predlagana je tudi ureditev odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture na javnih raziskovalnih organizacijah ter skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov urejene zakonske podlage za izvajanje strategije.

Predlog zakona na novo opredeljuje javno službo v raziskovalno-razvojni dejavnosti na način, da le-ta predstavlja vso raziskovalno-razvojno dejavnost, infrastrukturno dejavnost ter z njima povezani strokovno in podporno dejavnost, s katero javne raziskovalne organizacije v javnem interesu dolgoročno in kakovostno uresničujejo svoje temeljno poslanstvo. Sofinancirana je lahko tako iz javnih kot tudi iz zasebnih sredstev. 

Predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti je objavljen na e-demokraciji in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pripombe na predlog zakona je mogoče posredovati do 29. novembra 2017.

 

Vir: MIZŠ, 30. 10. 2017

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)