11. in 12. aprila 2018 poteka v Laškem (Kongresni center Thermana) 3. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju, ki jo organizira Zavod RS za šolstvo. Geslo letošnje konference je Biti in sobivati v jezikih. Namenjena je vzgojiteljem in učiteljem po vsej vertikali ter drugim strokovnjakom.


Na konferenci udeleženci razpravljajo med drugim o pedagoških izkušnjah pri poučevanju jezikov, o sooblikovanju modelov za medjezikovno in medkulturno povezovanje, o metodah za poučevanje ranljivih skupin učencev ter o razvijanju jezika v digitalnih okoljih.


Konference se udeležujejo tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na MIZŠ dr. Stanka Lunder Verlič je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da si na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  želijo, da so naši mladi samostojni govorci z razvito jezikovno zmožnostjo v slovenščini, zadostnim znanjem drugih jezikov, z ustrezno stopnjo jezikovne samozavesti in ustrezno stopnjo pripravljenosti za sprejemanje jezikovne in kulturne različnosti.


Kot je poudarila dr. Lunder Verličeva, so na ministrstvu v preteklih dveh letih izvedli številne aktivnosti na tem področju. Med drugim so v okviru javnega razpisa, ki je sofinanciran iz Evropskih strukturnih skladov, v letu 2017 izbrali dva projekta, ki se ukvarjata s sporazumevalno zmožnostjo otrok, učencev in dijakov in s tem poveznim znanjem jezikov. Prvi projekt se imenuje Jeziki štejejo in ga vodi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt se bo osredotočal na raznojezičnost posameznika ter kako jo negovati in krepitvi v okviru učnega procesa. Drugi projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine pa vodi Zavod RS za šolstvo. Projekt temelji na izhodišču, da je vsak učitelj tudi učitelj jezika in da je dobro znanje učnega jezika predpogoj za uspešno delo učenca skozi ves učni proces. Oba projekta sta šestletna.


V nagovoru je dr. Lunder Verličeva med drugim tudi poudarila, da so lanski maturanti bili prva generacija tistih, ki so ob maturitetnem spričevalu avtomatično in brezplačno prejeli tudi certifikat o znanju tujega jezika, ki so ga izkazali na maturi. Certifikat je tako v slovenščini kot v jeziku, katerega znanje so izkazali. Uporabili ga bodo lahko pri nadaljnjem študiju, zaposlovanju, mobilnosti.


Program in dodatne informacije o konferenci so dostopne na spletni strani Zavoda RS za šolstvo in šport.

Vir: MIZŠ, 11. 4. 2018

(Skupno 43 obiskov, 1 današnjih obiskov)