Amnesty International je objavila letno poročilo o stanju človekovih pravic v letu 2009, ki beleži kršitve v 159 državah. Vanj je vključena tudi
Slovenija, in sicer zaradi izbrisanih in diskriminacije Romov, zlasti glede dostopa do nastanitve in izobraževanja.

Letno poročilo sta na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila direktorica AIS Nataša Posel in Blaž Kovač, ki v AIS dela na Sloveniji.

Glede Slovenije je Poselova izpostavila primer diskriminacije Romov, na katerega je slovenska Amnesty naletela pred kratkim. V Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so namreč zasledili prakso zavrnitve dostopa Romom v skladišča z hrano in obleko.

Glede položaja Romov je Blaž Kovač še opozoril na nekatere pozitivne korake, povezane s sprejetjem Nacionalnega programa Vlade RS za Rome za 2010-2015, ki je napovedal številne nove ukrepe oblasti, med katerimi je ključnega pomena približevanje predšolske vzgoje romskim staršem. Vključenost romskih otrok v predšolsko izobraževanje je namreč zelo nizka, zaradi česar so v primerjavi z vrstniki ob vstopu v osnovnošolsko izobraževanje v slabšem položaju. Med drugim je opozoril tudi na to, kako negativno vplivajo na izobaževanje romskih otrok slabe bivanjske razmere, v katerih živijo (nekateri tudi brez elektrike in vode; kar 30 odstotkov romskih naselij nima dostopa do pitne vode).(preberite si več v Slovenija: spremembe v letu 2010 (januar – maj 2010).

 

Več>> prevod dela iz letnega poročila 2009 o Sloveniji

O predstavitvi letnega poročila 2009: Spletna stran Amnesty International Slovenija

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)