Leta 2011 je bilo 27,0 % otrok (0–17 let) v EU-27 (AROPE) izpostavljenih tveganju revščine in socialne izključenosti (AROPE), medtem ko je takšno tveganje ogrožalo 24,3 % odraslih (18–64 let) in 20,5 % starejših (65 in več). Gospodinjstva z vzdrževanimi otroki, starši samohranilci (49,8 %), dva odrasla s tremi ali več vzdrževanimi otroki (30,8 %) in trije odrasli ali več z vzdrževanimi otroki (28,4 %) so izkazale najvišje stopnje tveganja AROPE. V povezavi z denarno revščino je bilo več kot 45,0 % gospodinjstev z nizko do zelo nizko ravnijo delovne intenzivnosti in z vzdrževanimi otroki izpostavljeno tveganju revščine. 49,2 % otrok, katerih starši so imeli nizko raven izobrazbe je ogrožalo tveganje revščine, na drugi strani je bilo ogroženih otrok, katerih starši so imeli visoko raven izobrazbe, 7,5 %. Otroci s priseljenskim ozadjem so bili bolj ogroženi kot otroci, katerih starši so bili rojeni v državi bivanja. V povezavi s pogoji bivanja je bilo 18,4 % enostarševskih gospodinjstev resno materialno prikrajšanih v primerjavi z 9.6 % gospodinjstev z vzdrževanimi otroki.

Publikacija v angleščini (pdf)

Vir: EUROSTAT, 26. 2. 2013

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)