V Cankarjevem domu v Ljubljani se je včeraj, 18. 9. 2017, začel tridnevni 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga skupaj organizirata UNESCO in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Drugi svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih je eden od mejnikov v procesu priprave globalnih smernic in priporočil za države članice UNESCO, procesu, ki ga skupaj z UNESCO, vodi Slovenija. Slovenija s tem utrjuje vlogo ene od vodilnih držav v svetu pri procesu digitalne modernizacije izobraževanja.

V osrednjem govoru v uvodnem delu kongresa je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič med drugim poudarila, da je pomembno narediti izobraževanje inkluzivno. »Povezovanje odprtih virov izobraževanja bo pripomoglo k inkluzivnemu, pravičnemu in kvalitetnemu izobraževanju, ki bo dovolj fleksibilno in dinamično ter dostopno po vsem svetu.« Kot je dejala ministrica, je izobraževanje največja vrednota UNESCO ter vseh tistih, ki verjamemo v znanje. Poudarila je, da se Slovenija pozicionira kot referenčna država na področju odprtih virov izobraževanja. »V odprtih virih izobraževanja vidimo gonilno silo digitalne modernizacije izobraževanja,« je še dejala ministrica.

Kongresa se je udeležil tudi evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics. V uvodnem nagovoru je poudaril, da je ključna beseda inkluzija. »Inkluzija je največji izziv s katerim se soočamo, tudi z vidika izobraževanja«, je dejal komisar in pozdravil idejo organizatorjev kongresa, da se odprte izobraževalne vire poveže z idejo o inkluziji. »Inkluzivno izobraževanje implicira, da izobraževanje promovira naše skupne vrednote in s tem pomaga graditi kohezivno družbo.«

Po mnenju komisarja je treba zagotoviti, da so prosto dostopni izobraževalni viri učinkovito uporabljeni. Učitelje in učence je treba usposobiti, da jih lahko čim bolj izkoristijo. “Ni dovolj biti pasiven uporabnik novih tehnologij, ni dovolj le nadomestiti učbenikov z računalnikom,” je dejal ter dodal, da mora biti samozavestna uporaba odprtih virov del digitalnih kompetenc, ki se jih učijo v šolah.

Po njegovem mnenju bi morali biti izobraževalni viri, ki so financirani iz javnih sredstev, čim bolj dostopni. Oblikovalci politik bi morali spodbujati razvoj odprtih izobraževalnih virov. »Slovenija je na tem področju vzor drugim državam,« je dejal komisar. Izpostavil je še, da morajo biti viri na voljo v različnih jezikih in morajo odražati kulturno različnost uporabnikov. Tako po njegovem mnenju ne zadostuje, da so viri na voljo le v angleščini.

Uvodnemu delu je sledila ministrska okrogla miza, kjer so ministrice in ministri 12 držav govorili o ključnih izziv na področju zagotavljanja odprtih izobraževalnih virov. Med drugim je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič izpostavila, da ima Slovenija pri razvoju odprtih izobraževalnih virov in digitalne modenizacije podporo vlade. Izpostavila je tudi pomembnost obeh pristopov: od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. »V Sloveniji smo povezali različne pristope in dobre prakse in tako dobili celovito sliko o tem, kaj se pri nas dogaja na področju odprtih izobraževalnih virov.«

 

Vir: MIZŠ, 18. 9. 2017

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)