Od 17. do 18. oktobra 2016 v Portorožu, v Grand hotelu Bernardin, poteka XXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev. Tema letošnjega srečanja je umeščenost otrok v spreminjajoče se učno okolje 21. stoletja.

Srečanja se je danes, 17. oktobra, udeležila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, ki je ravnateljicam in ravnateljem predstavila prioritete in strateške usmeritve MIZŠ na področju predšolske vzgoje: učno okolje 21. stoletja, premagovanje socialne diferenciacije pri otrocih v vrtcih, prenova ključnih kompetenc (»New Skills Agenda«), večja vključenost otrok v vrtce ter prilagajanje sistema predšolske vzgoje hitro se spreminjajočim razmeram v družbi.  Ob tem je ministrica še posebej izpostavila migracijske tokove, s katerimi se sooča Slovenija in vsa Evropa. Ministrstvo je na svoji podstrani objavilo temeljne informacije na področju integracije otrok v VIZ, tudi za področje predšolske vzgoje. Kot je dejala ministrica, so tudi sicer vrtci sami zelo aktivni pri tem.

Ministrica je tudi poudarila, da Slovenija sledi strateškim ciljem EU glede vključenosti otrok v vrtce: »Slovenija na tem področju izstopa na vseh nivojih. Od drugih držav se med drugim razlikujemo tudi po tem, da že v vrtce vključujemo tudi izobraževalne koncepte.«

Ministrstvo tudi nadaljuje z razpisi iz ESS sredstev, s katerimi razvijamo podporna okolja. Pri tem je ministrica izpostavila razpis Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju ter Dvig socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev. V pripravi pa sta tudi projekta za razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij ter zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami. Pri slednjem sodeluje MIZŠ z Ministrstvom za zdravje.

Glede prihodnjih načrtov MIZŠ na področju predšolske vzgoje je ministrica omenila predlog novele Zakona o vrtcih, ki bo med drugim poenostavil postopke uveljavljanja znižanega plačila staršev za vrtec ter določil pravne podlage, ki bo občinam omogočil priznavanje popustov in drugih ugodnosti staršem pri plačilu vrtca. V pripravi pa je tudi novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero med drugim želimo spremeniti postopek imenovanja ravnatelja.

Na MIZŠ pa smo se lotili tudi odprave plačnih anomalij, ne le za pomočnice vzgojiteljic, temveč tudi v plačni skupini J in B. »MJU smo že poslali predlog in od njih pričakujemo časovnico – kdaj in na kakšen način se bodo začeli izvrševati koraki odprave plačnih anomalij.«

Sicer pa je tokrat kot poseben gost nagovoril prisotne ravnateljice in ravnatelje slovenski smučarski skakalec in oče, Jernej Damjan, ki je izpostavil povezanost športa in izobraževanja. Dejal je, da se v športu naučimo premagovati še tako visoke ovire. Izpostavil pa je tudi pomen timskega delovanja: »Tim je močan toliko, kolikor je močan njegov najšibkejši člen.«

 

Vir>> Novica MIZŠ

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)