V 2016 vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje 47 % odraslih 
Podatke o vseživljenjskem učenju pridobimo z Anketo o izobraževanju odraslih. V omenjeni anketi ugotavljamo, v kolikšni meri so odrasli v Sloveniji vključeni v katerokoli obliko izobraževanja (formalno, neformalno ali priložnostno). Začasni podatki kažejo, da je bilo v opazovanem obdobju (tj.  v zadnjem letu pred anketiranjem) vključenih v formalno in/ali neformalno izobraževanje 47 % odraslih, tj. oseb, starih od 18 do 69 let. V obe obliki izobraževanja je bilo vključenih nekoliko več žensk kot moških.

Začasni podatki kažejo, da se je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem 63 % odraslih (18–69 let) izobraževalo priložnostno, kar pomeni, da so namensko pridobivali ali izboljševali svoje znanje, bodisi s pomočjo družinskih članov, z branjem knjig, časopisov, s pomočjo interneta, z gledanjem TV bodisi z obiskovanjem učnih centrov ipd. Med temi je bilo več žensk kot moških.

Vključenost v izobraževanje, s starostjo upada
Delež odraslih, vključenih v izobraževanje (formalno ali neformalno), se s starostjo zmanjšuje.  V starostni skupini 18–24 let se je izobraževalo kar 81 % oseb iz te starostne skupine, v starostni skupini 25–34  let je bilo takih 56 %, med 35–49 letniki jih je bilo 53 %, med 50–64-letniki  jih je bilo 33 % oseb, med 65–69-letniki pa 16 %.

Pri vključevanju odraslih v izobraževanje je pomemben dejavnik njihova do takrat dosežena izobrazba
Med odraslimi, starimi od 18 do 69 let, z doseženo največ osnovnošolsko izobrazbo je bilo takih, ki so bile vključene v formalno in/ali neformalno izobraževanje, 19 %, med osebami s srednješolsko izobrazbo je bilo takih 43 %, med osebami z doseženo terciarno izobrazbo pa že 69 %.

Vir: SURS, 28. 6. 2017

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)