Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načrtuje vzpostaviti primerno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo z namenom popularizirati in promovirati znanost v Republiki Sloveniji, spodbuditi zanimanje zanjo ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju.

Za zagotovitev takšne infrastrukture je MIZŠ ocenilo, da bi bila najprimernejša lokacija v Trnovem, na stičišču Barjanske ceste, Finžgarjeve ceste in Riharjeve ulice. Tam MIZŠ že upravlja z nekaterimi zemljišči, ki so v lasti RS. Vzpostavitev nove znanstveno–raziskovalne in izobraževalne infrastrukture je tako predvidena na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada in Republike Slovenije. MOL in MIZŠ sta podpisala sporazum o sodelovanju pri vzpostavitvi takšne infrastrukture. Nerešeno vprašanje je ostalo zgolj glede pridobitve zemljišč v lasti Sklada. MIZŠ in MOL sta se zavzela za povraten brezplačen prenos zemljišč v Trnovskem predmestju v last Republike Slovenije. Vlada RS je na današnji seji zato sklenila, da v zvezi s tem podpiše pogodbo s Stanovanjskim skladom RS, javnim skladom. Za podpis pogodbe je pooblastila ministrico dr. Majo Makovec Brenčič. 

Vir: MIZŠ, 27. 10. 2016

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)