Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija je nov instrument Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v podporo trajnostnemu razvoju družbe s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem pospeševanjem prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in inovativnost/gospodarstvo. S shemo se vzpostavlja sistem denarnih spodbud za študente doktorskega študija na univerzah, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.

Shema naslavlja najširše družbene izzive in spodbuja raziskovanje v okviru doktorskega študija na področjih: inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, boja proti revščini in socialni izključenosti, zagotavljanje enakih možnosti v družbi, staranja prebivalstva in demografijo širše, kakovostjo izobraževanja, trajnostjo znanja, zdravja, prehrane in živilstva, okolja, ekologije, zelenih tehnologij, biotehnologije, materialov, obnovljivih virov energije,  nanotehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije oz. kulturne dediščine.

V Uradnem listu RS št. 4/11  (pdf) so 21. januarja 2011 Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici tako objavile ločene javne razpise za Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010. Za sofinanciranje lahko kandidirajo doktorski študentje (posamezniki), vpisani na doktorski študij v študijskem letu 2010/2011.

Prijavo posamezniki oddajo na javni razpis univerze, kjer študirajo. Rok za prijavo je petek 18.2.2011 do 14.00 ure na univerzo. 

Shema se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. Skupaj je za vse štiri univerze razpisano 10.969.999,26 EUR (od tega 85 % iz EU sredstev, 15 % pa slovenskega proračuna). Ključ za delitev sredstev med štiri univerze je vezan na raziskovalno aktivnost univerz, merjeno v sredstvih za znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki jih univerzam dodeljuje ARRS. Univerza v Ljubljani razpisuje 8.096.888,47 EUR, Univerza v Mariboru 1.676.021,73 EUR, Univerza na Primorskem 834.426,40 EUR in Univerza v Novi Gorici 362.662,66 EUR.

V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko kandidira za naslednje možnosti sofinanciranja doktorskega študija:

a) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija;

b) del šolnine, največ do 50 %, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.

Izbranim doktorskim študentom bo financiranje odobreno do konca trajanja doktorskega študija pri čemer je financiranje vezano na rezultat, saj bodo morali v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, doseči:znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja doseči uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti.

V primeru nedoseženega rezultata bodo morali posamezniki prejeta sredstva vrniti.

Vse informacije v zvezi z javnimi razpisi in prijavo kandidati dobijo na univerzah:

Univerza v Ljubljani:
Spletna stran: www.uni-lj.si/novica.aspx
e-pošta: razpis.sofinanciranje(at)uni-lj.si 

Univerza v Mariboru:
spletna stran: www.uni-mb.si/novice.aspx
e-pošta: poststudy(at)uni-mb.si 

Univerza na Primorskem:
spletna stran: www.upr.si.
e-pošta: doktorski.studij(at)upr.si

Univerza v Novi Gorici:
spletna stran: www.ung.si/si/studentski-vodnik/razpis-dr-studij/
e-pošta: studentska.pisarna(at)ung.si

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo do konca februarja 2011 objavilo tudi posebni javni razpis za doktorske študente, ki so bili sofinancirani po študijskih programih po Javnem razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2009/2010 (Uradni list RS, št. 81/09) in Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2009/2010 (Uradni list RS, št. 81/09 in 89/09) in ne bodo sofinancirani po novi shemi za študijsko leto 2010/2011 in 2011/2012. Znesek sofinancirane šolnine bo do 1.564,00 EUR.

Vir MVZT

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)