Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na prvo konferenco z naslovom Učitelj učitelju učitelj, ki bo potekala od 3. do 5. oktobra 2019.

 

V času študija študent pridobi kompetence za samostojno poučevanje in delo v vzgojno- izobraževalnem procesu. Ko vstopi v vsakdan šole, to znanje nadgradi in poglobi z izkušnjami iz prakse. Izkušnje prakse so, poleg ustreznega teoretičnega znanja, zato nepogrešljive za kakovostno delo razrednih učiteljev. Tako za študente kot za učitelje z dolgoletno prakso so izmenjave znanj in izkušenj nekaj, kar bogati njihovo delo, ga nadgrajuje in prilagaja vsakodnevnim izzivom in vedno novim zahtevam, ki jih pred učitelje postavlja razvoj stroke.

Zato želimo na 1. konferenci z naslovom Učitelj učitelju učitelj spregovoriti o primerih dobre prakse, ki lahko pomenijo obogatitev dela vsem generacijam (razrednih) učiteljev.

Zato vabimo vse razredne učitelje in raziskovalce omenjenega področja, da s svojim znanjem in najnovejšimi spoznanji obogatijo konferenco.

TEME

Teme 1. konference so izbrali študenti in predstavljajo njihova najpogostejša vprašanja, s katerimi se srečujejo ob prehodu v poklic. Teme so:

• Spodbujanje odgovornosti otrok (kako v razredu vzpostaviti avtoriteto in disciplino; kako otroke navajati na samostojnost, prevzemanje odgovornosti, medsebojno pomoč …).
• Moški učitelj (izkušnje učiteljev v t.i »ženskem« poklicu).
• Predmetni učitelj na razredni stopnji (izkušnje predmetnih učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji).
• Delo s starši  (načrtovanje roditeljskih sestankov, govorilnih ur, druge oblike dela s starši).
• Delo v prvem razredu.
• Učenci tujci, učenci s posebni potrebami, tihi, prezrti in izločeni učenci v razredu ter delo učitelja v takšnem razredu.
• Delo na podružnični šoli, v kombiniranem oddelku.

PRISPEVKI

Ker bo zbornik izšel pred konferenco, vas prosimo, da prispevek oddate najkasneje do 10. 6. 2019. Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov  ucitelj@pef.uni-lj.si . V zborniku bodo objavljeni prispevki tistih avtorjev, ki bodo plačali kotizacijo. Vsak avtor lahko sam ali v soavtorstvu objavi en prispevek. Dodaten prispevek se objavi ob plačilu dodatnih 50% višine kotizacije.

→  NAVODILA za pripravo in oddajo prispevka

→  Obrazec PRIJAVA PRISPEVKA (docx)

→  Obrazec IZJAVA O AVTORSTVU (docx)

POMEMBNI DATUMI

do 31. 5. 2019 — prijava udeležencev konference
do 10. 6. 2019 — oddaja prispevkov
do 31. 7. 2019 — plačilo kotizacije (za vse udeležence)
3. – 5. oktober 2019 – 1. konferenca UČITELJ UČITELJU UČITELJ

KOTIZACIJA

  • kotizacija – študenti1 UL PEF: 20 € (DDV vključen)
  • kotizacija –  študenti UM PEF in UP PEF: 25 € (DDV vključen)
  • kotizacija – alumni (vpisani v klub alumnov UL PEF na dan plačila kotizacije): 40 € (DDV vključen)
  • kotizacija – ostali: 60 € (DDV vključen)

V kotizacijo je vključena izdaja zbornika s prispevki, izdaja potrdila o udeležbi (24-urna konferenca), postrežba med odmori, organizacija in izvedba konference.

Vir>> Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

(Skupno 215 obiskov, 1 današnjih obiskov)