Urad RS za mladino vabi predstavnice in predstavnike organizacij članic MSS k prijavi na Mednarodno konferenco OZN o mladih. Ministrstvo za šolstvo in šport se je odločilo, da v svojo uradno delegacijo za spodaj opisani dogodek povabi tudi predstavnico oz. predstavnika mladih.

1. Kraj in čas: Konferenca bo organizirana na visokem nivoju in bo potekala v New Yorku 25. in 26. julija 2011.

2. Vsebina konference: »Mladi: dialog in medsebojno razumevanje«
– visoki del zasedanja bo sestavljen iz plenarnega dela ter dveh neformalnih okroglih miz, ki jima bodo predsedovale države članice;
– teme okroglih miz:

  • »Krepitev mednarodnega sodelovanja na področju mladih in krepitve dialoga, medsebojnega razumevanja in aktivne participacije mladih kot nujno potrebnih elementov za doseganje socialne integracije, polne zaposlitve ter zmanjšanja revščine«,
  • »Izzivi razvoju mladih ter priložnosti za zmanjšanje revščine, zaposlovanje ter trajnostni razvoj«;

– na otvoritvenem delu plenarnega zasedanja bosta uvodoma nastopili predsednik Generalne skupščine, Generalni sekretar OZN idr;
– predsedujoči okroglim mizam bodo na koncu predstavili kratke povzetke, na visokem zasedanju pa bo sprejet kratek in zgoščen zaključni dokument.

Profil udeležencev: poznavanje vsebine dela OZN, interes za delovanje na mednarodnem področju, znanje angleškega jezika, mlajši od 30 let.

3. Stroški: Ministrstvo za šolstvo in šport bo krilo stroške letalske karte in bivanja v New Yorku.

Vir, več informacij in kontakt za prijavo: MSS, 3. 5. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)