V sredo 7. aprila 2010 ob 10. uri vljudno vabljeni na predstavitev ESS projektov s področja kulturne vzgoje in bralne pismenosti (velika dvorana MŠŠ). Projekti so sofinancirani iz sredstev Evropskih strukturnih skladov (ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport.

Program

10.00 – 10.10: Uvodni nagovor – dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport

10.10 – 10.20: Predstavitev Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011 – Nada Požar Matijašič

10. 20 – 11.35: Predstavitev projektov ESS po tematskih sklopih

10.20 – 11.05 – 1. sklop: Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti: 1. Kulturno žlahtnjenje otrok – Darja Štirn, Vrtec Vodmat; 2. Kulturstik – Katarina Slukan, OŠ Sava Kladnika Sevnica; 3. Kulturni anticiklon – Mojca Dimec Bogdanovski, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.

11.05 – 11.20 – 2. sklop: Razvoj bralne pismenosti: modeli za razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike: 1. Berem in ustvarjam: se učim – mag. Marija Lubšina Novak in Nevenka Sreš, OŠ Brežice.

11.20 – 11.35 – 3. sklop: Razvoj bralne pismenosti: analiza stanja obstoječih modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in diagnostičnih instrumentov na področju bralne pismenosti: 1. Razvoj bralne pismenosti: diagnostični pripomočki za ocenjevanje bralne pismenosti in oblikovanje modela bralne pismenosti – Dušica Boben, Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., Ljubljana.

11.35 – 12.15: Razprava: moderatorja dr. Andreja Barle Lakota, direktorica Urada za razvoj šolstva in Aljuš Pertinač, vodja Projektne enote za strukturne sklade

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)