Razpis za vpis v program za izpopolnjevanje »Osnove visokošolske didaktike« v študijskem letu 2013/14

1. Cilji programa: Glavni cilj programa je pridobitev znanja in spretnosti potrebna za uspešno visokošolsko poučevanje, podpiranje kakovostnega učenja, kakovostno preverjanje in ocenjevanje znanja ter znanja potrebna za evalviranje in izboljševanje pedagoškega procesa.

2. Način izvajanja programa: Študijski program za izpopolnjevanje obsega 10 kreditnih točk (KT). Program bo potekal 18. in 19. oktobra; 8., 9., 22. in 23. novembra ter 6. decembra 2013 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ob petkih bo program potekal od 15.30 do 19.00, ob sobotah pa od 9.00 do 17.00. Pedagoški proces bo temeljil na aktivnih metodah dela v povezavi s praktičnimi izkušnjami.

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa: V program za izpopolnjevanje se lahko vpiše, kdor je končal katerega koli od študijskih programov druge stopnje po bolonjski prenovi, katerega koli od prejšnjih univerzitetnih ali visokošolskih študijskih programov in je zaposlen kot asistent ali visokošolski učitelj na Univerzi v Ljubljani. Predvideno število vpisnih mest je 16. Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je datum prijave v program. Kot datum prijave se bo upošteval datum prispetja veljavne prijave.

4. Stroški: Izvedba programa je financirana iz projekta Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL) v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012-2015.

5. Prijave: Rok za pisne prijave je 3. oktober 2013. Za prijavo je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_ovd.asp. Prijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica v roku dostavljena na naslov Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis OVD«. Potrebne pogoje (izobrazba in dokazilo o izvolitvi) za vpis bo preverila kadrovska služba Univerze v Ljubljani, ki ji s prijavo dovoljujete vpogled v omenjene podatke za potrebe izobraževanja.

6. Predmetnik:  Poučevanje za aktiven študij, Samostojen študij in e-učenje, Ocenjevanje znanja in evalvacija

Vir in dodatne informacije: UL, 23. 9. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)