Vljudno vabimo vse deležnike s področja IKT na regionalno delavnico projekta FORSEE, ki bo potekala 21. 1. 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije z začetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 17.00 uri. Udeležba na dogodku je odprta za vse zainteresirane brez kotizacije.

Direktorat za informacijsko družbo je vključen v mednarodni projekt FORSEE, ki je namenjen podpori raziskovalno razvojnim in inovacijskim politikam na področju IKT s ciljem vzpostavljanja kulture tehnološkega predvidevanja v jugovzhodni regiji Evrope. To je eden od pogojev za pospešitev socialnega in ekonomskega razvoja vključenih partnerskih držav ter za zagotovitev uspešnejšega in enakopravnega vključevanja v evropski raziskovalno razvojni prostor na področju IKT. Cilj projekta je oblikovanje enotne metodologije tehnološkega predvidevanja na področju IKT, ki bo predstavljalo orodje za redno oblikovanje, spremljanje in vrednotenje RRI politike IKT.

V okviru projekta so se v skladu z pripravljeno regionalno metodologijo izvajale delavnice po principu odprtih posvetovanj v vseh sodelujočih državah. Ta proces se bo 21. 1. 2013 končal z izvedbo regionalnega posvetovanja, ki bo potekalo v Ljubljani. Na delavnici bodo sodelovali mednarodni strokovnjaki s področja IKT in tehnološkega predvidevanja.

Vir: MIZKŠ

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)