Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabi zainteresirane profesorje družboslovnih in humanističnih predmetov na seminar »Aktivno državljanstvo in domovina«, ki bo v torek, 4. marca 2014, v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, v Postojni. Začetek seminarja je ob 11.00 uri, zaključek pa predvidoma ob 16.00 uri.

Vsebina in cilj seminarja: Odnos do domovine je posebej pri mladih pomemben del vzpostavljanja identitete ter odnosa med posameznikom in skupnostjo. Če hočemo biti ponosni na svojo domovino, je potrebno o njej nekaj vedeti. Prav zato moramo domovinske vsebine vključiti že v sam začetek identitetne izgradnje državljank in državljanov, kar se neobhodno nanaša na področje osnovnošolskega izobraževanja. Ker so učitelji zagotovo pomemben vir informacij za mlade, tudi o tematikah, ki so povezane z domovino, osamosvojitvijo in državljanstvom, je cilj seminarja dvigniti profesionalne kompetence učiteljev (predvsem družboslovnih in humanističnih predmetov)za uvajanje razvitih pedagoških strategij in praks na področju aktivnega državljanstva, osamosvajanja ter državljanske in domovinske vzgoje. Seminar »Aktivno državljanstvo in domovina« bo – tudi z namenom kvalitetnejšega prenašanja vseh teh znanj na učence – vključeval predavanja o osamosvajanju, domovinski vzgoji, aktivnem državljanstvu; prav tako pa bodo izpostavljene razlike med konceptoma nacionalizma in domoljubja.

Kotizacija: seminar je brezplačen.

Prijave: Na seminar »Aktivno državljanstvo in domovina« se lahko prijavite preko elektronske pošte, na naslovu anja.kolak@zrss.si. Prosijo vas, da v prijavi napišete ime in priimek, naziv šole ter predmet/e, ki jih poučujete.

Rok za prijavo na seminar je 28. februar 2014.

Vir in več informacij: po e-pošti, anja.kolak@zrss.si

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)