Slovensko društvo za jezikovne tehnologije je na podlagi javnega naročila Ministrstva za kulturo letos znova pripravilo program brezplačnega 8-urnega izobraževanja s področja jezikovnih tehnologij za slovenščino, ki je namenjeno predvsem osnovnošolskim učiteljem slovenščine na različnih stopnjah, k udeležbi pa so vabljeni tudi učitelji drugih vsebin, ki jih obravnavano področje zanima.

Na tem brezplačnem izobraževanju, ki ga sestavljata dva ločena 4-urna sklopa, se učitelji spoznajo s pisnimi in govornimi korpusi, elektronskimi viri za pouk književnosti, oblikoslovnimi in pomenskimi leksikoni ter drugimi jezikovnimi tehnologijami za slovenski jezik, ki deloma zastarel opis jezika, kakršnega nudijo obstoječi normativni priročniki, dopolnjujejo z aktualiziranim opisom sodobne slovenščine.

Več o vsebini, lokacijah in terminih izobraževanj na različnih osnovnih šolah po Sloveniji ter načinu prijav za zainteresirane učitelje drugih šol si lahko preberete v vabilu (pdf) in na spletni strani http://ucitelji.sdjt.si/ .

Vir: ZRSŠ, 25. 9. 2013

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)