Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) podpira ponovno uvedbo dualnega sistema izobraževanja oz. vajeništva v Sloveniji, vendar le ob pogoju celovite ureditve sistema izobraževanja. Na ta način bi lahko postopno odpravili strukturna nesorazmerja na trgu dela ter dolgoročno zagotovili strokovne kadre za zaposlovanje in vodenje novih gospodarskih subjektov v obrti in podjetništvu. Novelo zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki vključuje tudi predlog o uvedbi dualnega sistema izobraževanja, bodo danes obravnavali v Državnem zboru.  

Dualni sistem je lahko eden od odgovorov za celovito reševanje visoke brezposelnosti izobraženih mladih, ki jih z različnimi pobudami, denimo z Zvezo za vajeništvo, med svojimi članicami želi reševati EU in h katerim je pristopila tudi Slovenija. OZS pri tem opozarja na nujnost sodelovanja OZS in delodajalcev pri celovitem sistemskem urejanju normativnih, vsebinskih in finančnih pogojev za morebitno postopno ponovno uvajanje vajeništva v slovenski izobraževalni sistem.  

»Pobude za morebitno ponovno uvajanje dualnega sistema se uveljavljajo v času, ko se je s prostovoljnim članstvom v zbornicah zmanjšala možnost strokovnega in socialno-partnerskega sodelovanja zbornic na področju načrtovanja, programiranja in izvajanja nalog in pristojnosti s področja izobraževanja. Dejstvo je, da je uspešno delujoče vajeništvo v nekaterih članicah tesno povezano z močno strokovno podporo, ki jo nacionalnemu sistemu izobraževanja nudijo prav zbornice z obveznim članstvom,« pojasnjuje v.d. direktorja OZS Danijel Lamperger.

Kakovostnega, dolgoročnega in uspešnega uvajanja vajeništva v slovenski sistem po mnenju OZS ni mogoče zagotoviti brez finančnih ukrepov, ki bodo ohranili in okrepili vlogo sedaj prostovoljnih zbornic pri izvajanju javnih pooblastil in povezanih nalog. Prav tako pa je potrebno ohraniti že dosežene delujoče vzpodbude za delodajalce, ki sodelujejo v izobraževanju, in v novem programskem obdobju iz evropskih in  proračunskih sredstev zagotavljati vzdržne in stabilne vire finančnih sredstev zanje in za nove ukrepe. To stališče je sicer vključeno tudi v Socialni sporazum 2014-2015 za uspešno Slovenijo in v predloge Partnerskega sporazuma EU-Slovenija za obdobje 2014-2020.

Vir: OZS, 28. 4. 2014

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)