Znani so rezultati 2. odpiranja 2. javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020« za študijsko leto 2018/2019, ki je bil objavljen dne 1.12.2017 v Uradnem listu RS, št.  68/2017, in se je nato v delu spremenil (sprememba objavljena  v Uradnem listu RS, št. 72/2017).

V roku je po 2. javnem razpisu v sklopu 2. odpiranja za študijsko leto 2018/2019 na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije prispelo 18 vlog (162 projektov prijaviteljev – javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije) v skupni višini 2.787.486,00 EUR. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo za študijsko leto 2018/2019 izbranih 133 projektov in skupaj podeljenih za 2.259.848,70 EUR sredstev za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v vlogi upravičenca programa. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in delovnega mentorja ter medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva. V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, s čimer se spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem in (ne)gospodarstva. Rezultat vzpostavljenega sodelovanja in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo) bodo pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

Rezultati so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Vir: MIZŠ, 29. 1. 2019

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)