Rezultati raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010), ki poteka vsake štiri leta in jo je že tretjič izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), so pokazali, da ima večina mladostnikov dobro duševno zdravje ter da so zadovoljni z zdravjem povezano kvaliteto življenja. To po besedah doc. dr. Saške Roškar z IVZ pomeni, da občutijo srečo, da so zadovoljni z družino, z odnosi z vrstniki in s šolo

Pri oceni različnih vidikov duševnega zdravja, kot so težave na emocionalnem in vedenjskem področju, na področju odnosov z vrstniki in hiperaktivnost, je raziskava pokazala, da večina mladostnikov (80%) nima tovrstnih težav, da imajo dekleta več težav na emocionalnem področju, fantje pa na vedenjskem področju. V primerjavi z rezultati raziskave iz leta 2006 se je zmanjšal delež mladostnikov z visoko stopnjo tveganja za razvoj težav z duševnim zdravjem.

»Pomembno je, da z otroki in mladostniki delamo na krepitvi samopodobe, strategijah reševanja problemov, socialnih veščinah in zdravem življenjskem slogu, saj omenjeni dejavniki krepijo duševno zdravje,« je opozorila doc. dr. Roškarjeva. V Sloveniji je na voljo nekaj dobrih programov krepitve duševnega zdravja in tudi preventive duševnih težav.

Primere dobre prakse na področju krepitve duševnega zdravja in več o raziskavi najdete na spletni strani IVZ.

Vir: IVZ, 3. 8. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)