Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je s pomočjo novega elektronskega vprašalnika o poklicni poti zbral namere devetošolcev o vpisu v srednje šole v šolskem letu 2012/2013.

Na vprašalnik je odgovorilo: 16.261 učencev 9. razredov osnovne šole ali 94 % vseh devetošolcev.  

Izražene namere za vpis:

  • v gimnazijski program: 35 %
  • v programe srednjega strokovnehga izobraževanja: 33 %
  • v srednje poklicno izobraževanje: 11 %
  • v nižjo poklicno izobraževanje: 0,17 %

Med gimnazijami so največkrat izbrane splošne gimnazije, sledijo športne, ekonomske, tehniške in umetniške gimnazije. Spodbudno pa je, da vse več devetošolcev razmišlja tudi o vpisu v programe srednjega strokovnega izobraževanja, največ v programe zdravstvene nege, predšolske vzgoje, računalništva in strojništva, za katere obstajajo večje potrebe delodajalcev na trgu dela. 

Najmanj zanimanja devetošolcev pa je že tradicionalno za izobraževanje za poklice, ki jih na trgu dela praviloma najbolj primanjkuje. To so predvsem mesarji, peki, gradbeni poklici (zidarji, tesarji, izvajalci suhomontažnih gradenj itd.), kar pomeni, da prihaja do vedno večjega razkoraka med potrebami gospodarstva in ponudbo ustreznih iskalcev zaposlitve na srednji poklicni ravni. Prav zato bo treba v prihodnje še več pozornosti nameniti predstavitvi teh poklicev. Zavod je prav za promocijske namene v letu 2008 pripravil kratke filme z nazivom To bo moj poklic, v katerih so predstavili 32 deficitarnih poklicev, jeseni pa načrtujejo vnovično televizijsko predvajanje novih 55 obetavnih poklicev. Filmi o poklicih bodo premierno predvajani na osrednji slovenski televiziji, zato da bi dosegli čim širšo javnost pa bodo predvajani tudi na lokalnih televizijskih postajah. 

Vsem mladim, ki zaključujejo izobraževanje in ne vedo, kam naprej, svetujejo, da se obrnejo na karierne svetovalce Zavoda v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje (CIPSi) po vsej Sloveniji,ali si uporabijo spletno svetovalnico ZRSZ eSvetovanje, ki nudi pomoč in nasvete glede izobraževanja, zaposlovanja ipd.

Vir: ZRSZ, 1. 3. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)