Vlada RS je na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na 34. seji obravnavala in potrdila predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Predlagane zakonske spremembe sledijo odločbi ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Predlagana novela zakona izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole. Obseg sredstev, ki jih bodo prejele zasebne šole z javno veljavnim program, se bo torej določil glede na obseg sredstev, ki ga za obvezni del javno veljavnega programa prejme javna šola.

Celotni prispevek in povezava na video: MIZŠ, 6. 6. 2019

(Skupno 59 obiskov, 1 današnjih obiskov)