Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Institut Jožef Stefan. Soorganizatorji so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Konferenca, ki bo letos 28. in 29. septembra 2015, bo letos potekala na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, vzporedno z mednarodno konferenco 8th International Conference on Informatics in School: Situation, Evolution and Perspective, na kateri bodo predstavljena najsodobnejša dognanja pri poučevanju računalništva in informatike po svetu in pri nas. Udeleženci konference se bodo tako lahko udeležili tudi ostalih sekcij in delavnic, ki bodo potekala pod okriljem mednarodne konference ISSEP 2015 in se seznanili pristopi posredovanja računalniškega znanja dijakom v tujini.

Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 10 strani. Pripravljeni naj bodo v slovenskem, izjemoma v angleškem jeziku.

Posvetovanje je namenjeno učiteljem in ostalim, da predstavijo svoje metode, modele in pristope pri delu z učenci. Prikažejo in opišejo naj svoje izkušnje z uporabo multimedije in videokonferenc pri pouku ter z izobraževanjem na daljavo.

Avtorji naj do 15. julija 2015 pošljejo prispevke po e-pošti (urejene na osnovi navodil) na naslov: mojca.bernik@fov.uni-mb.si

Referat mora biti izdelan v obliki po predloženi predlogi.

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Zbornik prispevkov bodo prejeli udeleženci ob prihodu na konferenco.

POMEMBNI DATUMI
15. julij 2015 – oddaja prispevkov
24. avgust 2015 – obvestilo avtorjem
21. september 2015 – oddaja končne, popravljene verzije prispevkov

Informacije
Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte: mojca.bernik@fov.uni-mb.si

Vir: VIVID, junij 2015 in SIO, 23. 6. 2015

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)