V sklopu delavnice Internacionalizacija kurikuluma in pisanje učnih izidov se boste seznanili z osnovnimi pojmi na področju internacionalizacije kurikuluma, katere so značilnosti internacionaliziranega kurikuluma in na kakšen način ga uresničujemo v praksi: Zakaj, kaj in kako internacionalizirati kurikulum? Velik poudarek bo dan zapisovanju učnih izidov, v katere bomo smiselno vključili tudi mednarodno in medkulturno vsebino. Slednje bomo povezali s pristopi k učenju in poučevanju ter z ocenjevanjem načrtovanih učnih izidov. Usposabljanje bomo podkrepili s številnimi primeri iz prakse.

Vir in več informacij: CMEPIUS, 15. 11. 2018

(Skupno 80 obiskov, 1 današnjih obiskov)