Vključevanje otrok v šolo pomembno vpliva na razvoj otrok, še posebej tistih, ki so morali zapustiti svoj dom. Izobraževanje je namreč pomemben dejavnik ohranjanja njihovega dostojanstva in upanja na boljšo prihodnost ter omogoča uspešnejše vključevanje teh otrok v skupnost.

Ravnanje ravnatelja osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru, Damirja Orehovca, v zvezi z vključitvijo štirih sirskih otrok, ki prebivajo v šolskem okolišu, je povsem skladno s cilji vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije in mednarodnimi predpisi. Napad nanj je nesprejemljivo dejanje, ki ga obsojamo.

Ravnatelj izvaja vse aktivnosti za čim hitrejšo ustrezno vključitev otrok v vzgojno-izobraževalno delo. Poleg tega bo v prihodnjih dneh z nalogami šole in izvedenimi aktivnostmi seznanil svet staršev in svet šole.

Sicer pa velja poudariti, da je v Sloveniji trenutno 10 osnovnih šol, ki imajo vključene otroke iz t. i. »begunskega vala«. Na vseh osnovnih šolah so bili otroci sprejeti z razumevanjem, šole poročajo o uspešnem vključevanju otrok v šolo ter o ustreznem sodelovanju s starši. Takšne izkušnje so tudi na drugih treh osnovnih šolah v Mariboru.

Za nami in pred nami so novi izzivi, z gotovostjo pa lahko trdimo, da je prav zaradi kvalitetnega dela naših ravnateljev, učiteljev in ostalih strokovnih delavcev vključitev priseljencev v slovenski izobraževalni sistem uspešnejša, hkrati pa pomemben dejavnik, ki priseljencem omili ranljivost in kulturni šok ob vstopu v novo okolje.

Vir: MIZŠ, 18. 1. 2017

(Skupno 5 obiskov, 1 današnjih obiskov)