Bodoči arhitekti, inženirji, zdravstveni delavci in poslovneži bodo morali vedeti, kaj pomeni varnost in zdravje pri delu, in znati vključiti upravljanje tveganja v vsakodnevno delovno življenje, da bodo sami (in vsi, ki z njimi delajo) pri delu varni. Vendar kako lahko zagotovimo, da je izobraževanje o varnosti in zdravju pri delu sestavni del univerzitetnega izobraževanja, in ne le nekaj, s čimer se mladi soočijo, ko stopijo na trg dela? V novem poročilu Vključevanja varnosti in zdravja pri delu v univerzitetno izobraževanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu so proučeni izzivi uvajanja ali vključevanja varnosti in zdravja pri delu v univerzitetne izobraževalne programe ter podani primeri domiselnih načinov soočanja s temi izzivi.

Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v univerzitetno izobraževanje je povezano s številnimi posebnimi izzivi. Pogosto primanjkuje učiteljev, ki imajo strokovno znanje s področja varnosti in zdravja pri delu, ter učni material s tega področja, primernega za univerzitetno raven. Na univerzah v primerjavi s šolami velikokrat primanjkuje tudi sredstev za razvoj izobraževanja o varnosti in zdravju pri delu. Poleg tega pa so v univerzitetnih študijskih programi bolj naklonjeni teoretičnim kot praktičnim in aktivnim metodam poučevanja.

Primeri uspešne vključitve varnosti in zdravja pri delu v univerzitetno izobraževanje kažejo, da so dejavniki uspešnosti pri vključevanju varnosti in zdravja pri delu:

• sodelovanje z dovzetnimi posamezniki in organizacijami (v Nemčiji, na primer, številne univerze sodelujejo in tako združujejo vire na področju varnosti in zdravja pri delu),
• vključevanje varnosti in zdravja pri delu v obstoječe izobraževalne programe namesto oblikovanja dodatnih programov (na primer, vključitev elementov varnosti in zdravja pri delu v študijski program inženiringa na Univerzi v Liverpoolu v Združenem kraljestvu) in
• sodelovanje študentov pri vključevanju varnosti in zdravja pri delu v njihovo učno okolje (v dublinskem inštitutu za tehnologijo združenje študentov sodeluje pri izpolnjevanju obveznosti univerze na področju varnosti in zdravja pri delu).

V poročilu so predstavljene analize vseh uspešnih dejavnikov, ki izvirajo iz primerov. Nenazadnje je priporočen razvoj, ki vključuje celotno univerzo ter združuje varnost in zdravje pri delu in izobraževanje o tveganjih s praktičnimi ukrepi, ki jih univerze sprejemajo za zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja za svoje zaposlene in študente.

Več MDDSZ

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)