Članice in člani Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino so na 32. seji obravnavali avtonomijo raziskovalnega dela ter govorili o transparentnem in stabilnem financiranju raziskovalnega dela. V zvezi s tem so sprejeli nekaj sklepov. Odgovore nanje je vlada sprejela na današnji seji.

Na predlog omenjenega parlamentarnega odbora, da Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) najkasneje do prihodnjega leta uredi z vlado razpise tako, da bodo ti objavljeni vsako leto ob istem času, najkasneje pa do marca, vlada pojasnjuje, zakaj to vedno ni mogoče. Predpogoj za predvidljivost razpisov je namreč večletna finančna stabilnost in predvidljiva rast proračunskih sredstev. ARRS in MIZŠ se že sedaj trudita za zagotavljanje čim bolj stabilnega finančnega okolja, k čemur zagotovo pripomore predvidljivost javnih razpisov. Takšno ravnanje bosta v prihodnje še okrepili. Kljub temu je ARRS potrebno omogočiti, je prepričana vlada, da se lahko v primeru rebalansa proračuna ustrezno prilagaja tudi med letom.

Glede zahteve po zagotovitvi dodatnih sredstev za raziskovalno dejavnost še letos vlada odgovarja, da si bo za to prizadevala s prerazporeditvami znotraj proračunskih sredstev. To pa bo mogoče šele po zaključku usklajevanj z Ministrstvom za finance. Dodatna sredstva bodo namenjena predvsem za financiranje infrastrukturnih obveznosti in za projektno oziroma programsko financiranje.

Dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost pa so že predvidena v predlogu proračuna za leto 2018. Gre za povečanje integralnih sredstev v ta namen za 11,43 odstotka.

Na predlog, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nemudoma pristopi k pripravi pravnih podlag za zagotovitev stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, vlada odgovarja, da je ministrstvo to že storilo in ga zapisalo v osnutek novega predloga Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Delovna skupina za pripravo zakona, sestavljajo jo relevantni deležniki s področja raziskovalne dejavnosti, ga je prvič obravnavala že avgusta letos. Predlog predvideva tudi ureditev stabilnega financiranja.

Vir: MIZŠ, 18. 10. 2017

(Skupno 3 obiskov, 1 današnjih obiskov)