Vlada RS je na seji 24. septembra 2009 dala soglasje k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za Darka Zupanca, direktorja Državnega izpitnega centra, v okviru sredstev projekta predvidenih v finančnem načrtu uporabnika proračuna v višini 3 odstotkov njegove plače za obdobje 12 mesecev zaradi dodatnih nalog v okviru izvajanja projekta Razvoj modela dodane vrednosti ter 3 odstotkov njegove plače za obdobje 12 mesecev zaradi dodatnih nalog v okviru izvajanja projekta Sistem ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Svet zavoda je na Ministrstvo za šolstvo in šport naslovil prošnjo za izdajo soglasja k sklepu, da se direktorju zavoda dovoli izplačati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 6% osnovne plače, in sicer v višini 3 odstotkov njegove plače za obdobje 12 mesecev zaradi dodatnih nalog v okviru izvajanja projekta Razvoj modela dodane vrednosti ter 3 odstotkov njegove plače za obdobje 12 mesecev zaradi dodatnih nalog v okviru izvajanja projekta Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgojno izobraževalnih zavodih.

V skladu z 2. členom uredbe se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu, če povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna. Del plače za delovno uspešnost iz tega naslova se zagotavlja iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.  V skladu s 4. členom uredbe se lahko direktorjem iz Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, med katere sodijo tudi ravnatelji oziroma direktorji, izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela največ v višini 10 odstotkov njegove osnovne plače.

Glede na ugotovitev, da je vloga Sveta zavoda za del plače za delovno uspešnost ravnatelja oziroma direktorja iz naslova povečanega obsega dela utemeljena, daje Vlada Republike Slovenije soglasje k delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi vodenja projekta, kot jo je določil Svet zavoda.

(Skupno 202 obiskov, 1 današnjih obiskov)