Vlada RS je na redni seji 8. aprila dala soglasje k imenovanju mag. Gregorja Mohorčiča, roj. 20. 12. 1971, za direktorja Zavoda RS za šolstvo za dobo štirih let, z začetkom mandata od 6. 7. 2010.

Zavod RS za šolstvo je dne 12. 2. 2010 objavil razpis za delovno mesto direktorja omenjenega zavoda. Na razpis so se prijavili trije kandidati, ki so izpolnjevali razpisne  pogoje.

Po izvedenem predpisanem postopku je Svet Zavoda RS za šolstvo dne 8. 3. 2010, na podlagi  Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo in Zakona o zavodih, sprejel sklep o izbiri mag. Gregorja Mohorčiča za direktorja Zavoda RS za šolstvo.   V skladu z odločitvijo Sveta Zavoda RS za šolstvo je Ministrstvo za šolstvo in šport predlagalo, da Vlada RS poda soglasje k imenovanju mag. Gregorja Mohorčiča za direktorja Zavoda RS za šolstvo.

Gregor Mohorčič je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko, smer pedagoška matematika ter leta 2004 na isti fakulteti tudi magistriral. Leta 1996 se je zaposlil na Gimnaziji Novo mesto kot učitelj matematike. Med leti 1997 in 2003 je bil tajnik šolske maturitetne komisije.

Leta 2002 je postal asistent na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto za področje »Kvantitativne metode v upravljanju in poslovanju«.

Leta 2006 se je zaposlil na Zavodu RS za šolstvo kot v.d. direktorja ter nato v mesecu julija istega leta postal direktor zavoda s štiriletnim mandatom.  Sodeluje v več komisijah in delovnih telesih, tako na državni kot institucionalni ravni (spremljanje in posodabljanje učnih načrtov, posodabljanje gimnazijskega programa…).

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 76. seji, 8. aprila 2010

(Skupno 33 obiskov, 1 današnjih obiskov)