Vlada RS je na seji 11. junija 2009  dala soglasje k imenovanju Maje Mihelič Debeljak, rojene 27. 9. 1972, za direktorico Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, in sicer od 15. 5. 2009 za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Maja Mihelič Debeljak je univerzitetna diplomirana sociologinja. Po opravljeni diplomi na Fakulteti za družbene vede leta 1995 se je zaposlila na Centru za poklicno izobraževanje Slovenije kot asistentka programa Phare za prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Leta 1998 se je zaposlila na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) kot nacionalna koordinatorka programa Socrates/Comenius ter nato kot tehnični manager bila pristojna  za koordinacijo aktivnosti programov Socrates in Leonardo da vinci. Od leta 2004 je namestnica direktorice CMEPIUS-a  in Vodja programa Vseživljenjsko učenje.

(Skupno 449 obiskov, 1 današnjih obiskov)