Vlada RS je dala soglasje k sklepu rektorja Univerze v Mariboru, s katerim je dekanom članic univerze, direktorju študentskih domov in ravnateljici univerzitetne knjižnice določena delovna uspešnost za leto 2008.

Za delovno uspešnost iz naslova izvajanja javne službe za leto 2008 se upošteva obračunana plača za december 2007, to je osnovna plača, določena z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju in Pravilnikom o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, zmanjšana za 1,5 %. V letu 2009 se sredstva izplačajo v višini 4/12 zneska, do katerega bi bili upravičeni za leto 2008. Razlika do polnega obsega redne delovne uspešnosti se poračuna ob izplačilu delovne uspešnosti za leto 2009.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 50. seji, 22. oktobra 2009

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)