Na spletni strani MIZŠ je z dne 25. 4. 2013 objavljena novica o tem, da je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2013/2014.

Na skupaj 15.761 vpisnih mest za redni študij se je prijavilo 17.614 kandidatov, na 4.896 vpisnih mest za izredni študij pa 1.030 kandidatov. Razdelitev mest in prijav po univerzah je razvidna iz tabele:

Razpisana mesta

Število prijav

Delež prijav

redni

izredni

redni

izredni

redni

UL

9.137

2.024

11.169

445

122,2 %

UM

4.176

1.685

4.280

250

102,5 %

UP

1.310

315

1.358

259

103,7 %

FIŠ

76

30

38

3

50,0 %

koncesije

1.062

842

769

73

72,4 %

SKUPAJ

15.761

4.896

17.614

1.030

111,8 %

Za vpis v posamezne študijske programe število prijavljenih kandidatov bistveno presega število razpisanih vpisnih mest, zato so pristojni organi visokošolskih zavodov, skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (meja za obvezno odločanje o omejitvi oz. povečanju je 10 % presežka), sprejeli sklepe o omejitvi vpisa oziroma povečanju števila razpisanih mest in za soglasje zaprosili Vlado RS. 

Omejitev vpisa je sprejeta za 72 študijskih programov za redni študij in za 3 programe za izredni študij na Univerzi v Ljubljani, 21 programov za redni študij in en program za izrednega na Univerzi v Mariboru, 9 študijskih programov za redni študij in na enem študijskem programu tudi za izredni študij na Univerzi na Primorskem ter štiri študijske programe za redni študij na koncesioniranih visokošolskih zavodih.

Na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru so se hkrati tudi povečala razpisana mesta na nekaterih študijskih programih, in sicer na 25 programih za redni študij na prvi in na treh programih za redni študij oziroma dveh za izrednega na drugi univerzi. V teh primerih gre za področja izobraževanja, storitev, kmetijstva, družboslovja in humanistike.

Zaradi relativno majhnega števila prijavljenih je bilo soglasje za povečanje mest zavrnjeno 12 študijskim programom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Objavljamo sklep, iz katerega so razvidna povečanja mest, in prilogo, iz katere so razvidni študijski programi z omejitvijo vpisa.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)