Vlada RS je dala soglasje k spremembam in dopolnitvam programa dela Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2009 in rebalansu finančnega načrta za leto 2009.

S sprejetim rebalansom finančnega načrta se tako spremenijo oziroma okrepijo cilji na področju raziskovalne infrastrukture, saj je le-ta eden ključnih instrumentov za dvig raziskovalne kvalitete, prenosa znanja in ohranjanja nacionalne narave. S predlaganim rebalansom se za 6 mio EUR poveča sofinanciranje infrastrukturnih programov, za 2,1 mio EUR poveča proračunsko sofinanciranje raziskovalne opreme in raziskovalne infrastrukture, za 0,5 mio EUR pa se zniža sofinanciranje usposabljanja in razvoja znanstvenih kadrov. Prav tako se za 2,023 mio EUR zniža sofinanciranje s strani Ministrstva za obrambo za raziskave in razvoj. Obseg financiranja Agencije za raziskovalno dejavnost RS ostaja nespremenjen. Delno je spremenjena le struktura porabe znotraj namenov.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 50. seji, 22. oktobra 2009

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)