Vlada RS je na seji 3. decembra dala soglasje k ustanovitvi zavoda Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – NANOCENTER soustanoviteljem Institutu »Jožef Stefan«, Kemijskemu inštitutu Ljubljana in Univerzi v Ljubljani. Prav tako je dala soglasje k ustanovitvi zavoda Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije (PoliMaT) soustanoviteljem Kemijskemu inštitutu, Univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani, Institutu »Jožef Stefan« in Narodni in univerzitetni knjižnici.

MVZT je maja letos objavilo Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje celovitih programov Centrov odličnosti, ki so ukrep, namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero.

Na razpis so se lahko prijavili konzorciji, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj petih partnerjev, od tega najmanj treh podjetij in najmanj dveh raziskovalnih organizacij javnega prava oziroma zasebnega prava s koncesijo. Razpis je določal, da mora konzorcij za čas trajanja programa ustanoviti zavod kot samostojno pravno osebo, v okviru katere se izvaja program Centrov odličnosti (odložni pogoj). Partnerji so se morali s konzorcijsko pogodbo zavezati, da bodo v primeru izbora na javnem razpisu do podpisa pogodbe z naročnikom ustanovili zavod kot samostojno pravno osebo, v okviru katere se bo izvajal program CO in obračunavali vsi stroški.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 57. seji, 3. decembra 2009

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)