Vlada RS je na seji 14. januarja dala soglasje k ustanovitvi zavoda Razvojni center za vodikove tehnologije soustanoviteljema Kemijskemu inštitutu in Institutu »Jožef Stefan«.

Razvojni center za vodikove tehnologije se ustanavlja za izvajanje raziskovalnega, razvojnega, aplikativnega, svetovalnega, izobraževalnega in publicističnega dela na področju vodika in gorivnih celic. Zavod bo povezoval uveljavljena slovenska podjetja in izobraževalno-raziskovalne organizacije na področjih, ki so povezana z vodikovimi tehnologijami. Temeljni cilj zavoda je postati mednarodno uveljavljen razvojni center za vodik, ki bo skrbel, kot pospeševalec in koordinator, za razvoj visoko tehnološko zahtevnih izdelkov na področju vodikovih tehnologij.

Vodikove tehnologije in uporaba energetskih sistemov na osnovi vodika zaradi globalnih problemov onesnaženja okolja in pomanjkanja fosilnih goriv postajajo pomembna smernica pri načrtovanju bodoče energetske politike. Zato so tehnologije pridobivanja vodika, njegovega shranjevanja, transporta in uporabe v sistemih z gorivnimi celicami že vrsto let predmet intenzivnega raziskovanja. Tovrstne raziskave so deklarirane kot prednostne v 7. okvirnem programu EU na področju energetike. Tudi Slovenija je v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 kot enega ključnih projektov opredelila projekt Trajnostna energija in ekonomija vodika, prav tako pa je dejavna slovenska Tehnološka platforma za vodik in gorivne celice.

 

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 63. seji, 14. januarja 2010

 

 

 

 

 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)