Vlada RS je na redni seji 14. januarja Razvojnemu centru orodjarstva Slovenije dala soglasje k soustanovitvi zavoda Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije.

V okviru znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije so centri odličnosti ukrep, namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero.

Centri odličnosti so opredeljeni kot visoko kakovostne multidisciplinarne skupine raziskovalcev iz akademske sfere in poslovnega sektorja, ki združujejo kritično maso znanja in ustrezno raziskovalno infrastrukturo za potencialni preboj teh centrov v vrh svetovne znanosti in/ali vključitev v mednarodne mreže odličnosti ter so usmerjeni predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja.

V primeru Centra odličnosti polimerni materiali in tehnologije  je bila kritična masa znanja in razvojnega potenciala dosežena z združevanjem kapacitet Razvojnega centra orodjarstva Slovenije ter vrste podjetij, ki v povezovanje vstopajo kot enakovredni partnerji. Vlada je kot soustanoviteljica Razvojnega centra orodjarstva Slovenije dala soglasje k soustanovitvi zavoda Center odličnosti  polimerni materiali in tehnologije  in s tem omogočila njegov začetek dela.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 63. seji, 14. januarja 2010

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)