Vlada RS je na današnji seji imenovala delegacijo Republike Slovenije za univerzalni periodični pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji v naslednji sestavi:

1.    Samuel Žbogar, minister za zunanje zadeve, vodja delegacije
2.    mag. Goran Klemenčič, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnik vodje delegacije
3.    Andrej Logar, stalni predstavnik RS pri Uradu ZN v Ženevi
4.    Andrej Benedejčič, generalni direktor za globalne zadeve in politično multilateralo, Ministrstvo za zunanje zadeve
5.    mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti
6.    Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za migracije in integracijo, Ministrstvo za notranje zadeve
7.    Branko Jezovšek, Ministrstvo za kulturo
8.    mag. Smiljana Knez, vodja Sektorja za človekove pravice, Ministrstvo za zunanje zadeve
9.    mag. Simona Drenik, vodja Sektorja za mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve
10.    Violeta Neubauer, Urad Vlade RS za enake možnosti
11.    dr. Vlasta Močnik-Drnovšek, Ministrstvo za zdravje
12.    Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje
13.    mag. Erika Rustja, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva
14.    Špela Isop, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za družino
15.    Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
16.    Mojca Grabar, Ministrstvo za zdravje
17.    Janez Rupnik, Ministrstvo za notranje zadeve, Uprave uniformirane policije
18.    Samo Bardutzky, Ministrstvo za pravosodje
19.    Staša Curk, Ministrstvo za pravosodje
20.    dr. Anton Novak, Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za človekove pravice

Univerzalni periodični pregled (UPP) je nov mehanizem Sveta ZN za človekove pravice (SČP), ki je začel delovati v letu 2008 in v okviru katerega bo v prvem ciklusu v 4 letih pregledano stanje človekovih pravic v vseh 192 članicah OZN. Slovenija je za pregled na vrsti na 7. zasedanju Delovne skupine za UPP, ki jo sestavljajo delegacije vseh držav, ki imajo v Ženevi svoja diplomatska predstavništva, in sicer od 16. do 19. februarja 2010. Po uvodu vodje slovenske delegacije bo pregled potekal (skupaj 3 ure) v obliki interaktivnega dialoga z državami članicami Sveta za človekove pravice in državami opazovalkami, ki se bodo prijavile k besedi. Po zaključku interaktivnega dialoga se bodo dejavnosti delegacije nadaljevale v zvezi s pripravo poročila o interaktivnem dialogu, ki se bo sprejemal 19. februarja 2010.

Predlagano medresorsko delegacijo, v katero so člane predlagala pristojna ministrstva in drugi državni organi, sestavljajo pretežno osebe, ki so vse leto 2009 sodelovale pri pripravi nacionalnega poročila Slovenije, ki je bilo v začetku novembra poslano Uradu visoke komisarke za človekove pravice v Ženevi. Delegacija ne bo aktivna samo v času interaktivnega dialoga februarja v Ženevi, ampak je že aktivna ves čas od začetka priprave nacionalnega poročila, sedaj v času priprav na interaktivni dialog (spoznavanje UPP, pripravljanje odgovorov na predvidena vprašanja), pa tudi pri opredeljevanju do priporočil, ki bodo dana Sloveniji, vse do potrditve poročila o pregledu Slovenije v plenumu Sveta za človekove pravice v juniju 2010.

Vir>> Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 58. seji, 10. decembra 2009

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)